Logo

Platforma zakupowa eB2B. Biznes, Korzyści, Kontakty, Zysk

Postępowanie O.LU.D-3.2411.24.2018.mc - Wykonanie Dokumentacji Projektowej w stadium A. Koncepcji Programowej (KP) B. Studium Techniczno–Ekonomiczno–Środowiskowego z elementami Koncepcji Programowej (STEŚ-R) oraz Dokumentów Przetargowych dla przedsięwzięcia pn. „Budowa drogi ekspresowej S17 Piaski – Hrebenne" z podziałem na 3 części.