Logo

eB2B Procurement Platform Business, Benefits, Contacts, Profit

Contract awarding procedure O.KR.D-3.2410.4.2019 - Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania „Budowa drogi S1 Kosztowy – Bielsko – Biała. Odcinek IV Obwodnica Oświęcimia (DK 44 klasy GP)”