Logo

eB2B Procurement Platform Biznes, Korzyści, Kontakty, Zysk

Contract awarding procedure O.KA.D-3.2411.37.2020 - Dokończenie budowy obiektu WA-352 oraz ciągu głównego autostrady od km 417+340 do km 417+800 – jezdnia lewa w ramach realizacji Autostrady A1 węzeł Rząsawa – węzeł Blachownia