Logo

eB2B Procurement Platform Business, Benefits, Contacts, Profit

Contract awarding procedure O/OL.D-3.2413.29.2020 - Zimowe utrzymanie dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddział w Olsztynie, w sezonach zimowych 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 (3 sezony) z podziałem na 2 Zadania