Logo

eB2B Procurement Platform Biznes, Korzyści, Kontakty, Zysk

Contract awarding procedure GDDKiA O.Sz.D-3.2413.42.2020 - Wykonanie Aktualizacji dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa obwodnicy Warzymic i Przecławia w ciągu drogi krajowej DK13, odc. od km 4+200 do km 6+540 w ramach zadania inwestycyjnego tj.:„Budowa Obwodnicy Warzymic i Przecławia w ciągu DK13 z podziałem na dwa zadania realizacyjne - Odcinek 2 - od węzła Siadło Górne (z węzłem) do węzła Szczecin Zachód (z węzłem)”.