Logo

eB2B Procurement Platform Business, Benefits, Contacts, Profit

Contract awarding procedure O/OL.D-3.2413.42.2020 - Zimowe utrzymanie chodników w miastach i poza miastami w Rejonie w Elblągu w ciągu dróg krajowych nr S7i, S7g, w sezonach zimowych 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023