Logo

eB2B Procurement Platform Business, Benefits, Contacts, Profit

Contract awarding procedure O/OL.D-3.2413.38.2020 - Bieżące utrzymanie obiektów inżynierskich na drogach krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddział w Olsztynie w podziale na 7 zadań