Logo

eB2B Procurement Platform Business, Benefits, Contacts, Profit

Contract awarding procedure O/OL.D-3.2414.7.2020 - Dostawa urządzenia (skanera) do nieniszczących oraz precyzyjnych pomiarów położenia dybli oraz kotew w szczelinach dylatacyjnych nawierzchni betonowych