Logo

eB2B Procurement Platform Biznes, Korzyści, Kontakty, Zysk

Contract awarding procedure O/OL.D-3.2413.48.2020 - Wykonanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z elementami koncepcji programowej oraz z materiałami do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa obwodnicy Szczytna w ciągu dróg krajowych nr 53, 57 i 58 (II postępowanie)