Logo

eB2B Procurement Platform Business, Benefits, Contacts, Profit

Contract awarding procedure O.RZ.D-3.2413.1.2021 - Wykonanie Studium Korytarzowego (SK), Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego z elementami Koncepcji Programowej (STEŚ-R) oraz Materiałów do wniosku o wydanie Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DUŚ) dla inwestycji pn. „Budowa obwodnicy Nowej Dęby w ciągu drogi krajowej DK9”