Logo

eB2B Procurement Platform Biznes, Korzyści, Kontakty, Zysk

Contract awarding procedure GDDKiA.O.BY.D-3.2411.3.2021.9 - Budowa ronda na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 62 z drogą wojewódzką nr 412 i drogą gminną wraz z dojazdami i infrastrukturą techniczną stanowiącą całość funkcjonalno – użytkową w Kobylnikach.