Logo

eB2B Procurement Platform Biznes, Korzyści, Kontakty, Zysk

Contract awarding procedure O/OL.D-3.2411.2.2021 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na DK 51 na odcinku Smolajny – Kosyń w ramach PBDK – Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych - etap I