Logo

eB2B Procurement Platform Biznes, Korzyści, Kontakty, Zysk

Contract awarding procedure O.Sz.D-3.2413.51.2021 - Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn: „Budowa drogi S6 – Zachodnia Obwodnica Szczecina” z podziałem na 2 części: Część 1: Odcinek 1 - Kołbaskowo - Dołuje od km 1+900 do km 15+484,04 i odcinek 2 - Dołuje - Police od km 15+484,04 do km 27+400,00, węzeł “Będargowo”. Część 2: Odcinek 3 - Police – Goleniów od km 27+400,00 do km 50+810,20.