Logo

eB2B Procurement Platform Biznes, Korzyści, Kontakty, Zysk

Contract awarding procedure GDDKiA.O.WA.D-3.2413.65.2021 - Wykonanie Studium Techniczno-ekonomiczno-środowiskowego wraz z uzyskaniem Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach dla zadania „Obwodnica Aglomeracji Warszawskiej, odcinek od S10 (bez węzła) do DK92 (z węzłem)”