Logo

eB2B Procurement Platform Biznes, Korzyści, Kontakty, Zysk

Contract awarding procedure GDDKiA O/Sz.D-3.2410.4.2023 - „Budowa drogi S10 Szczecin – Piła na odcinku koniec obwodnicy Stargardu – początek obwodnicy Piły (z węzłem „Koszyce”) z wyłączeniem obwodnicy miejscowości Wałcz, odcinek 4, węzeł „Recz” (bez węzła) – węzeł „Cybowo” (bez węzła)”