Logo

eB2B Procurement Platform Biznes, Korzyści, Kontakty, Zysk

Contract awarding procedure GDDKiA O/Sz.D-3.2410.9.2023 - Budowa drogi S10 Szczecin – Piła na odcinku koniec obwodnicy Stargardu – początek obwodnicy Piły (z węzłem „Koszyce”) z wyłączeniem obwodnicy miejscowości Wałcz, Odcinek 2: węzeł „Stargard Wschód” /bez węzła/ - węzeł „Suchań” /bez węzła/