Logo

eB2B Procurement Platform Business, Benefits, Contacts, Profit

Contract awarding procedure O/OL.D-3.2413.28.2020 - Montaż, utrzymanie, demontaż siatki przeciwśnieżnej oraz dostawę siatki i kołków do siatki w sezonie zimowym 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, w podziale na 7 zadań