Logo

eB2B Procurement Platform Business, Benefits, Contacts, Profit

Contract awarding procedure O/OL.D-3.2413.39.2020 - Zimowe utrzymanie chodników i ciągów pieszo-rowerowych w ciągu dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddział w Olsztynie w sezonach zimowych 2020/2021; 2021/2022; 2022/2023 w podziale na 3 zadania